Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken

I en kandidatuppsats i företagsekonomi som jag nyligen lade fram vid Uppsala Universitet undersöker jag de inkomster och incitament som den ekonomiska upphovsrätten ger för enskilda kreativa skapare: musiker, författare och konstnärer. Slutsatsen är att för typiska kreatörer är inkomsterna från upphovsrätten små. Det beror på att den genomsnittlige kreatören får det mesta av sina inkomster från andra källor än kreativt arbete; att kreativa inkomster från källor som är oberoende av upphovsrätt är stora och på att fördelningen av de upphovsrättsliga inkomsterna är mycket skev.

Uppsatsen är en smula ambitiösare än de flesta på samma nivå och trots en kontroversiell fråga och hård granskning blev den ‘väl godkänd’ av professorerna vid UUs ekonomprogram (det anses särskilt svårt enl Högskoleverket!). Jag kommer att blogga delresultat allteftersom.
Nyckelpunkter:

 • Data har samlats från Sveriges Författarfond, svenska upphovsrättssällskap (STIM, SAMI, BUS mfl), SCB, offentliga utredningar och tidigare studier på området
 • Minst 56% av de samlade utgifterna på kultur- och mediaområdet är oberoende av upphovsrätt
 • Tidigare offentliga utredningar bedömer att 80% av kreatörernas inkomster kommer från andra källor än kreativt arbete
 • De samlade direkta upphovsrättsinkomsterna för enskilda skapare, 1,4 mdr kr, motsvarar 2% av de samlade utgifterna för kultur och media
 • Musiker får typiskt sett runt 7% av försäljningspriset för en CD i ersättning
 • En del av upphovsrättsinkomsterna går till döda kreatörer och är samhällsekonomiskt sett helt ineffektiv: data är få men för vissa författarersättningar går 22-23% av summan till döda
 • Kreatörernas inkomster fördelas klart ojämnare än befolkningens och de direkt upphovsrättsliga inkomsterna fördelas extremt skevt; enligt vissa statistiska mått hundra gånger skevare än befolkningens inkomster
 • Genom att beräkna kompenserande differentialer för kreatörsgrupper dras slutsaten att kreatörer i mindre grad motiveras av monetära incitament än andra grupper
 • Uppsatsen är den första studien av upphovsrättsinkomster som även berör författare och konstnärer; tidigare studier från andra länder har koncentrerat sig på musiker
 • Resultaten stämmer överens med nyare teori på området och med tidigare inkomststudier

Författaren frånsäger sig alla ekonomiska upphovsrätter till verket och dess innehåll; verket är helt finansierat med studiemedel och medborgarna skall ha rätt att kopiera det de har betalat för. Uppsatsen, som citerar över 130 böcker och artiklar på området, laddas med fördel ner här:
Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken [pdf 480KB]

35 Responses to “Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken”

 1. Anders Dahnielson Says:

  Länkarna till HSV och UU kanske skulle må bra av lite ”http://” framför ;)

 2. Ulf Pettersson Says:

  Anders: Provade att använda WordPress ‘visual rich editor’ men det verkar inte riktigt fungera i Opera 9… fixat.

 3. Patrick Says:

  Det låter som en intressant uppsats. Har laddat ner den och ska läsa senare.

 4. Martin Says:

  Instämmer med Patrick. Verkar ytterst intressant. En sak som jag reagerade på i din bloggpost är ”samlade utgifterna för kultur och media” vars definition är ganska oklar. Jag hyser inga tvivel om att du nogsamt förklarat vad detta är i uppsatsen, men det kanske ändå finns anledning att lägga till någon mening om det på bloggen. Ser fram emot att ta del av din uppsats.

 5. Beta Alfa 2.0 » Uppsats om upphovsrätt och kreativa yrken Says:

  […] Läs mer: Ulf Pettersson […]

 6. Dahnielson.com » Arkiv » Upphovsrätten som incitament Says:

  […] Vill bara puffa lite för Ulf Petterssons kandidatuppsats i företagsekonomi ”Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken” nyligen framlagd vid Uppsala Universitet. […]

 7. Petra Li Says:

  Nu har jag läst din uppsats. Tack!!!
  Vilket arbete du måste ha gjort! Jag är imponerad! Kul att du fick VG!
  Alla medlemmar i STIM borde läsa din uppsats. Nu är jag censurerad på STIMs forum – efter att jag skrev att jag gått ur… ;-) – och de tar ju inte in länkar där heller – annars vore det ett perfekt ställe att länka till din uppsats… :-)
  Om det blev mängder av folk som hoppade av STIM – för att de bara gynnar de redan gynnade – så skulle STIMs anseende sjunka. Men det är kanske som med lotterier – alla drömmer om att bli rika och blir fattigare av att köpa lotterna… STIM är som ett drömslott med rosenhäck som stänger inne de ”lönsamma” och ute de ”icke lönsamma” – som luras att tro att de tjänar på att ge upp sin ekonomiska upphovsrätt till STIM. Det tjänar enbart de ”lönsamma” på genom minskad konkurrens – minskad verklig konkurrens…

 8. Amir Sariaslan » Tvivelaktiga satsningar? Says:

  […] Ulf Pettersson: ”Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken” […]

 9. Ulf Pettersson Says:

  Martin: ”de samlade utgifterna för kultur och media” kommer från undersökningar av hushållens utgifter av just detta. De genomförs av SCB på återkommande uppdrag av Kulturrådet. Se länken+uppsaten!

  Petra: Tack!

  Amir: Du har helt rätt i din [pingbackade] kommentar att rättsinsatsen för att komma åt immaterialbrott är bortom all proportion.

 10. steelneck Says:

  Jag har inte läst din uppsats än…

  Men av vad du skriver i denna blogg så kommer jag att tänka på något relaterat. Då och då när det diskuteras om förändringar i upphovsrätten så dyker det upp någon som kör med ”mecenat-argumentet”, dvs. i grova drag att artister skulle bli sända tillbaks till situationen som rådde före upphovsrätten, till medeltiden näms ibland. Mecenater… finns sådana idag? Ja de gör de, men inte som på medeltiden. Jag skulle vilja hävda att dagens mecenater är stora internationella företag och organisationer, men även sådana som STIM, jag hävdar att framförallt musiker redan idag lever under precis det mecenatvälde som vissa använder som känslo-argument. Se bara på t ex. STIMs avtal, det första den lille okände artisten (den vars största fara inte är hurvida någon ger 17 i betala, utan där problemet består i risken att förbli okänd) måste skriva på, är en överlåtelse av hela sin ekonomiska upphovsrätt, till både alla existerande och tom. _framtida_ verk. I effekt så har inte musiker någon ekonomisk upphovsrätt redan idag, mecenaterna de lever under har idag företagsnamn, det är skillnaden mot medeltiden.

 11. Ulf Pettersson Says:

  Steelneck: Min uppsats visar rätt effektivt att mecenat-argumentet är fel, (även om det är oklart vad som menas med mecenat). Redan idag betalas kulturskapande huvudsakligen med subventioner – där de största är kulturskaparnas egna obetalda arbete. De som klagar över mecenaternas övertagande vet helt enkelt inte vad de pratar om.

 12. kit Says:

  Var publicerar HSV tankar om olika programs svårighet? Det skulle kunna vara intressant läsning.

 13. Ulf Pettersson Says:

  kit: HSV gör utvärderingar av alla möjliga program och inriktningar på högskolan och publicerar dem i rapporter.

 14. Ulf Pettersson » Blog Archive » Mer om utbudsöverskott på kreativa marknader Says:

  […] För min uppsats om upphovsrättens inkomster och incitament skrev jag ett kort stycke som går igenom en del av den akademiska forskningen på området. Det visar sig att åtminstånde de allra flesta kulturekonomer och sociologer håller med om att det råder utbudsöverskott på kreativa marknader. Jag tog i slutändan bort texten för att uppsatsen skulle bli mer fokuserad, men jag kan lika gärna publicera den här. […]

 15. Ulf Pettersson » Blog Archive » Citerad i Svenskan Says:

  […] i att vara, om man ser till resultaten i mina uppsatser. I den första uppsatsen diskuterade jag upphovsrätten som incitament för enskilda skapare [pdf]. Utgångspunkten var data om inkomster från upphovsrätt i […]

 16. Ulf Pettersson » Blog Archive » Så finansieras kulturen Says:

  […] min uppsats Upphovsrätten som incitament [pdf] diskuterar jag upphovsrättens roll för kulturfinansieringen. Tabellen ovan kommer […]

 17. Upphovsrätten som ekonomiskt incitament « PiratJanne Says:

  […] som ekonomiskt incitament Måste i de här tiderna tipsa om Ulf Petterssons avhandling “Upphovsrätten som ekonomiskt incitament – en inkomstanalys av kreativa […]

 18. PetersJazz Says:

  hej,

  har ni hört att nya Terminator-filmen finns att ladda ner nu. Innan den har haft premiär överhuvud taget. Det måste väl vara bra för samhället?

 19. Ulf Pettersson Says:

  Hej,

  Styrkan av incitamenten från upphovsrätten fungerar olika för olika slags produktioner. En Terminator-film kräver mycket stora investeringar. Den typen av filmer produceras bara av kommersiella mediekoncerner och det finns inga egentliga substitut för liknande filmer. Bland annat därför så har upphovsrätten mycket stor betydelse för sådana produktioner, i varje fall på kort sikt. Det är alltså sannolikt inte ekonomiskt effektivt att Terminator-filmer kan laddas ned. Men maximalt kommersiella Hollywood-filmer utgör på flera sätt ett undantag i förhållande till hela skalan av verk som omfattas av upphovsrätt.

 20. Jolly Roger Says:

  […] och läste Ulf Pettersons kandidatuppsats från ekonomlinjen på Uppsala Universitet som handlar om Upphovsrätt som […]

 21. Vem tjänar egentligen pengar på upphovsrätten? — jardenberg unedited Says:

  […] Olsson tipsar på Facebook om lite god läsning från Ulf Pettersson som forskat i ämnet. ”Upphovsrätten som incitament — en inkomstanalys av kreativa yrken” , ”Så finansieras kulturen” och ”Ny uppsats avslöjar Makten över kopieringen”. […]

 22. Warren Says:

  I may be late to read this, but from what I read I am still very glad. It is sad the way artists are being treated and I think it is good someone is looking into the problems with that system.

  Nu med Google Translate

  Jag kan vara sen att läsa detta, men från vad jag läste jag fortfarande väldigt glad. Det är sorgligt hur konstnärer behandlas och jag tycker det är bra att någon tittar in i problem med detta system.

 23. It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money | TorrentFreak Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 24. It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money | We R Pirates Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 25. It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money | Best Seedbox Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 26. Torrent News » It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 27. Rick Falkvinge: It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money « Sharing is Liberty Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 28. It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money | TorrentFreak | Itsaat Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 29. It’s Time To Debunk The Myth That Copyright Is Needed To Make Money – Or That It Even Makes Money — Kaplak.net Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 30. Време е да разбием мита, че копирайт индустрията е нужна за правене на пари - Съпротива Says:

  […] в дълбочина в Швеция от Улф Петерсон през 2006 (линк към статията, линк към изследването, на шведски), който стигна до […]

 31. Czas rozprawić się z mitem, że prawo autorskie pomaga w zarabianiu pieniędzy. | Co nas uwiera Says:

  […] autorskich. Zostało to dokładnie przebadane w Szwecji przez Ulfa Petterssona w 2006 roku (link do artykułu oraz badań – niestety, po szwedzku), który udowodnił, że znaczna część artystów zdobywa […]

 32. bigOfeature » Blog Archive » IT’S TIME TO DEBUNK THE MYTH THAT COPYRIGHT IS NEEDED TO MAKE MONEY - OR THAT IT EVEN MAKES MONEY Says:

  […] of the copyright monopoly. This was studied in-depth in Sweden by Ulf Pettersson in 2006 (link to article, direct link to study, both in Swedish), who concluded that the vast majority of artists get their […]

 33. Pour en finir avec les mythes du copyright et de l'argent! | Geek-City Blog Says:

  […] Cela a été étudié en profondeur par le suédois Ulf Pettersson en 2006 (lien vers l’article, lien direct vers l’étude, les deux sont en suédois), qui conclut que la majeure partie des […]

 34. Pour en finir avec les mythes du copyright et de l'argent! | Club Linux Atomic Says:

  […] Cela a été étudié en profondeur par le suédois Ulf Pettersson en 2006 (lien vers l’article, lien direct vers l’étude, les deux sont en suédois), qui conclut que la majeure partie des […]

 35. Libre-City Blog | Pour en finir avec les mythes prégnants du copyright et de l’argent Says:

  […] Cela a été étudié en profondeur par le suédois Ulf Pettersson en 2006 (lien vers l’article, lien direct vers l’étude, les deux sont en suédois), qui conclut que la majeure partie des […]

Leave a Reply


+ sex = 14

Bloggen tar paus, men återkommer i framtiden.